2019. január 1-től a magyar állampolgárok harmadik országbeli családtagjai kikerültek a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény (Szmtv.) és a végrehajtásáról szóló rendelet (Szmvhr.) hatálya alól és átkerültek a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (Harmtv.) és végrehajtási rendelete (Harmvhr.) hatálya alá.

Ezáltal a magyar állampolgár családtagok esetében az ún. C-EGT/látogató vízum és az azt követő magyarországi tartózkodási kártya iránti kérelmezés lehetősége megszűnt.

A továbbiakban a magyar állampolgárok harmadik országbeli családtagjai két lehetőség közül választhatnak a vízumkérelem benyújtása során.

Amennyiben a magyar állampolgár családtagja csak rövidtávú tartózkodást tervez tenni, úgy C (látogatási) vízumot igényelhet, amelyre az általános szabályok vonatkoznak.

Amennyiben a magyar állampolgár családtagja 90 napot meghaladó tartózkodást tervez, ebben az esetben családegyesítési célú, „D” típusú,  tartózkodási engedély és egyben tartózkodási engedély átvételére jogosító, vízumkérelmet nyújthat be a külképviseleten (amennyiben magyar állampolgár családtagját kíséri vagy hozzá csatlakozik Magyarországon).

Felhívjuk továbbá a figyelmet arra is, hogy az irányadó vízumdíjat a kérelem benyújtásakor mindkét esetben meg kell fizetni.

Fontos kiemelni, hogy az EGT állampolgár (nem magyar EGT állampolgár) harmadik országbeli családtagjait ez a rendelkezés nem érinti. Ők továbbra is C-EGT/látogató vízumot kérelmezhetnek.