Vízum iránti kérelem elutasítása, a vízum megsemmisítése, valamint a vízum visszavonása tárgyában hozott döntés esetén a kérelmező jogorvoslattal élhet. A fellebbezést kizárólag személyesen a vízum iránti kérelmet elutasító határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül lehet benyújtani Magyarország Újdelhi Nagykövetségén. A jogorvoslati kérelemről a Külügyminisztérium 15 napon belül dönt.

 

A vízum megsemmisítése vagy visszavonása elleni fellebbezést három napon belül lehet előterjeszteni.

Vízum iránti kérelem elutasítása, a vízum megsemmisítése, valamint a vízum visszavonása tárgyában hozott döntés esetén a kérelmező jogorvoslattal élhet. A fellebbezést kizárólag személyesen a vízum iránti kérelmet elutasító határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül lehet benyújtani Magyarország Újdelhi Nagykövetségén. A jogorvoslati kérelemről a Külügyminisztérium 15 napon belül dönt.

 

A vízum megsemmisítése vagy visszavonása elleni fellebbezést három napon belül lehet előterjeszteni.

A fellebbezést a külpolitikáért felelős miniszter öt napon belül bírálja el.

 

C vízumkérelmek elbírálásával szembeni jogorvoslati kérelmek, C vízum megsemmisítése vagy visszavonása elleni fellebbezés benyújtása munkanapokon az alábbi időpontokban lehetséges
Hétfő-Csütörtök: 15:00-16:00
Péntek: 09:00-10:00   

 

A 2022. évi magyar és indiai munkaszüneti napok összesítése az 1.2. konzuli menüpontnál érhető el.   

 

A jogorvoslati eljárás díja a Konzuli információk 1.4. menüpontjában érhető el.

 

A fellebbezés tárgyában hozott elutasító döntéssel szemben bírósági felülvizsgálatnak van helye. Elutasítás esetén a vízumeljárási díj ismételt megfizetése mellett bármikor új kérelem adható be